Delovanje

 • Mreža MINVOS pospešuje razvoj dejavnosti nevladnih organizacij iz celotne Slovenije s področja izobraževanja in usposabljanja. Za potrebe nevladnih organizacij s področja izobraževanja in druge zainteresirane javnosti zagotavlja:
 • informacije o nevladni organiziranosti s področja izobraževanja in usposabljanja,
 • strokovne storitve za pospeševanje razvoja nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja,
 • infrastrukturne storitve za pomoč pri delovanju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja;
 • vzpostavljanje okvira za usklajevanje, skupno delovanje in povezovanje nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja,
 • pomoč pri sodelovanju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja in civilne družbe v Sloveniji,
 • pomoč pri medsektorskem sodelovanju,
 • ustvarjanje pogojev za povečano strokovnost in učinkovitost njihovega delovanja,
 • izvajanje pooblastil, ki jih sprejme na osnovi predlogov članov, zunanjih partnerjev ali državnih institucij.
 • Mreža MINVOS je odprta za vse NVO-je ki se na formalen ali neformalen način ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem ter za vse, ki hočejo in želijo sodelovati. Dejavnosti mreže so pod enakimi pogoji dostopne vsem nevladnim organizacijam s področja izobraževanja in usposabljanja, ne glede na kraj delovanja nevladne organizacije.
 • Nevladna organizacija je vsako prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava. Organizacija mora biti ustanovljena in mora delovati po načelu svobodne odločitve. Delovati mora tudi po načelu nepridobitnosti, kar pomeni, da presežkov prihodkov nad odhodki in premoženja ne deli med člane ali upravi, temveč jih uporablja za doseganje v ustanovnem ali temeljnem aktu določenih ciljev. Biti mora neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen.

PROJEKTI


Ambasador znanja


Sistem kakovosti MiQ


Noč moč neformalnega


Ljudje najdejo rešitve


Brez nas ne bo šlo. NVO!


Grozd MINVOS


Spletne učilnice


MINVOS Kamp


Zbor članic


Odprtokodna podpora


Neformalno garantiramo kakovost - Licenciranje predavateljev


Razvoj družbenih inovacij in prenos javnih pooblastil

Financerji projekta

LOGOTIP-ESS-SLO
mjup

Konzorcijski partnerji

 umi
 primss
 nefiks

Pravno obvestilo

Uporaba spletne strani in varovanje zasebnosti
Licenca Creative Commons
Spletna stran minvos.org je objavljena pod licenco Creative Commons
Priznanje avtorstva 4.0 International.

PRAVNO OBVESTILO

Kontaktirajte nas

059 055 575
051 244 399
EIC Univerzum Minerva Maribor
Prušnikova ulica 46, p.p 614
2001 Maribor
Pisarna: Arnolda Tovornika 13
2000 Maribor

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..