MINVOS - Aktivnosti mreže za dosego ciljev

Aktivnosti mreže za dosego ciljev

Dosedanji doseženi rezultati v okviru projektov, sofinanciranih s strani ministrstva, pristojnega za nevladne organizacije:
• Izvedenih 8 procesov vplivanja na javne politike (enega skupaj z mrežo NVO varuje naše zdravje).
• Izvedenih 7 akcij za javno upravo z namenom spodbujanja civilnega dialoga; izvedenih 693 svetovalnih oz. mentorskih ur.
• Izvedenih 28 strokovnih usposabljanj.
• Izvedeno informiranje izobraževalnih NVO s področja izobraževanja in usposabljanja preko spletne strani www.minvos.si in e-informatorja, promocijskih tiskovin in drugih gradiv, srečanj, akcij in javnih predstavitev.
• Z aktivnim, odgovornim delovanjem in s pomočjo akcije za povečanje članstva uspeli omrežiti že 170 izobraževalnih NVO.
• Zaposlene na projektu dodatno usposobili na preko 15 strokovnih usposabljanjih za krepitev mreže, izobraževalnih NVO ter za vodenje civilnega dialoga.
• Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001:2008 za vodenje mreže.
• Da smo kot mreža postali prepoznani promotorji kakovosti neformalnega izobraževanja ter, da smo razvili sistem kakovsti MiQ in da imajo članice že 37 certifikatov zagotavljanja kakovosti MiQ.
• Da smo med pobudniki in ustanovitelji konzorcija vsebinskih mrež Slovenije in da znamo iskati sinergije, ki so dobre za celoten NVO sektor.
• Da je mreža MINVOS tekom odraščanja postala prepoznana kot zaupanja vredna mreža izobraževalnih NVO v vseh treh sektorjih (NVO, javna uprava in gospodarstvo).
• Da smo prepoznana mreža, ki ima vpliv tudi v evropskem prostoru (smo podporna mreža najmočnejše evropske mreže European Association for Practitioner Research on Improving Learning (in education and professional practice).

Še naprej bomo izvajali naslednje aktivnosti:

• Zagovorništvo in civilni dialog.
• Zagotavljanje servisne podpore nvo.
• Krepitev vloge vsebinske mreže nvo.
• Krepitev lastnih kapacitet vsebinske mreže nvo.
• Povezovanje z mediji, gospodarstvom, javno upravo in širšo javnostjo.
• Vodenje in obveščanje ter informiranje javnosti.

PROJEKTI


Ambasador znanja


Sistem kakovosti MiQ


Noč moč neformalnega


Ljudje najdejo rešitve


Brez nas ne bo šlo. NVO!


Grozd MINVOS


Spletne učilnice


MINVOS Kamp


Zbor članic


Odprtokodna podpora


Neformalno garantiramo kakovost - Licenciranje predavateljev


Razvoj družbenih inovacij in prenos javnih pooblastil

Financerji projekta

LOGOTIP-ESS-SLO
mjup

Konzorcijski partnerji

 umi
 primss
 nefiks

Pravno obvestilo

Uporaba spletne strani in varovanje zasebnosti
Licenca Creative Commons
Spletna stran minvos.org je objavljena pod licenco Creative Commons
Priznanje avtorstva 4.0 International.

PRAVNO OBVESTILO

Kontaktirajte nas

059 055 575
051 244 399
EIC Univerzum Minerva Maribor
Prušnikova ulica 46, p.p 614
2001 Maribor
Pisarna: Arnolda Tovornika 13
2000 Maribor

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..