Certifikat MiQ in priročnik za presojevalce

Logo MiQSi želi izboljšati svoje procese? Želite izboljšati učinkovitost poslovanja? Želite prihraniti čas in denar? Želite povečati zadovoljstvo svojih strank?

Če ste odgovorili pritrdilno, je certifikat kakovosti MINVOS prava odločitev.

Kakovost procesov je ključnega pomena za delovanje vsake organizacije. S tem si organizacija zagotavlja uspešnost in učinkovitost tako delovanja organizacije kot tudi opravljanja svojih storitev.

Mreža MINVOS želi pomagati nevladnim organizacijam s področja izobraževanja pri izboljšanju izobraževalnih procesov. Pomembno je, da udeleženci spoznajo pomen in pomembnost sistema kakovosti ter usvojijo znanja s pomočjo smernic za opredelitev delovanja organizacije in načinov za izboljšanje kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, s katerimi bodo lahko uspešno vzpostavili sistem kakovosti v svoji organizaciji. Z vpeljavo sistema kakovosti bodo pripomogli k dvigu standarda delovanja svoje organizacije in k lažjemu razvoju izobraževalnih procesov.

 

Namen certifikata je:

•Izboljšanje kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov, ki jih nudijo izobraževalne NVO.

•Dvig standardov delovanja izobraževalnih NVO.

•Lažji in hitrejši napredek razvoja izobraževalnih procesov.

Podeljeni MiQ tretjič

 

Mreža MINVOS na področju certificiranja razvija naslednjo politiko:

•Razvija strokovne kriterije v kakovosti izvajanja izobraževalnih procesov.

•Podeljuje certifikat in vodi evidenco imetnikov certifikatov.

•Oblikuje in razvija promocijsko dejavnost.

 

Zahteve za pridobitev certifikata:

•Procesi v izobraževalnih dejavnosti organizacije so natančno določeni od zasnove do realizacije.

•Dokumentacija v zvezi z izobraževalnimi dejavnostmi se vodi za vsako dejavnost posebej.

•Za vsakega izvajalca izobraževalnega procesa imamo izdelano personalno mapo, v kateri so razvidna njegova formalna izobrazba in neformalna znanja.

•Za izvedbo izobraževalnega procesa ima organizacija določene ustrezne materialne in človeške vire, kar je razvidno tudi v dokumentaciji o izobraževalnem procesu.

•Dokumentacija je ustrezno shranjena in arhivirana, določen je čas hrambe in oseba, ki je odgovorna za njen nastanek in pregled.

•Po končani izvedbi izobraževalnega procesa organizacija izvede preverjanje zadovoljstva udeležencev in ga analiza.

 

V prilogi vam posredujemo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev certifikata:

Vloga_za_pridobitev_certifikata.doc

Vprasalnik_za_sistem_kakovosti.docx

Pravilnik_za_pridobitev_certifikata.pdf

Projektni_načrt_MiQ-PRILOGA.doc

Projektno_poročilo_MiQ-PRILOGA.doc

 

Podrobnejše informacije o certifikatu in postopku certificiranja so vam na voljo v naslednjih datotekah:

pdfPriročnik_za_presojevalce_MiQ.pdf

pdfBrošura_MiQ.PDF

 

 Da vam bo izpolnjevanje potrebne dokumentacije lažje, smo za vas pripravili primer izpolnjenih obrazcev:

 • Vloga_za_pridobitev_certifikata_-_izpolnjen_primer.doc

Vprasalnik_za_sistem_kakovosti_-_izpolnjen_primer.docx

PROJEKTNI_NAČRT_Izpolnjen_primer.doc

PROJEKTNO_POROČILO_Izpolnjen_primer.doc

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..