MINVOS - Namen in cilji

Namen in cilji

 • Namen mreže MINVOS je povezati nevladen sektor s področja izobraževanja in usposabljanja in pripomoči k trajnostni okrepitvi le tega ter voditi konstruktiven civilni dialog usmerjen v dobrobit povezati nevladnega sektorja s področja izobraževanja in usposabljanja ter družbe.
 • Cilji delovanja Mreže MINVOS so:
  • Vodenje družbeno odgovornega konstruktivnega in sistematičnega civilnega dialoga v korist izobraževalnih NVO in družbe kot celote.
  • Trajnostni razvoj NVO v Sloveniji s področja izobraževanja in usposabljanja.
  • Dosegati trajnosti delovanja strukture vsebinskih mrež skozi partnersko sodelovanje z resornimi ministrstvi.
  • Doseči dvig kvalitete neforomalnega izobraževanja in priznavanje ter vrednotenje znanja pridobljenega na neformalni način.
  • Promocija kvalitete neformalnega izobraževanja in NVO s področja izobraževanja in usposabljanja v družbi.
  • Vzpostavitev okolja za prenos javnih nalog in pooblastil v izvajanje NVO.
  • Ozaveščanje gospodarstva in medijev o vlogi NVO-jev s področja izobraževanja in usposabljanja.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..