Delovanje

 • Mreža MINVOS pospešuje razvoj dejavnosti nevladnih organizacij iz celotne Slovenije s področja izobraževanja in usposabljanja. Za potrebe nevladnih organizacij s področja izobraževanja in druge zainteresirane javnosti zagotavlja:
 • informacije o nevladni organiziranosti s področja izobraževanja in usposabljanja,
 • strokovne storitve za pospeševanje razvoja nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja,
 • infrastrukturne storitve za pomoč pri delovanju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja;
 • vzpostavljanje okvira za usklajevanje, skupno delovanje in povezovanje nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja,
 • pomoč pri sodelovanju nevladnih organizacij s področja izobraževanja in usposabljanja in civilne družbe v Sloveniji,
 • pomoč pri medsektorskem sodelovanju,
 • ustvarjanje pogojev za povečano strokovnost in učinkovitost njihovega delovanja,
 • izvajanje pooblastil, ki jih sprejme na osnovi predlogov članov, zunanjih partnerjev ali državnih institucij.
 • Mreža MINVOS je odprta za vse NVO-je ki se na formalen ali neformalen način ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem ter za vse, ki hočejo in želijo sodelovati. Dejavnosti mreže so pod enakimi pogoji dostopne vsem nevladnim organizacijam s področja izobraževanja in usposabljanja, ne glede na kraj delovanja nevladne organizacije.
 • Nevladna organizacija je vsako prostovoljno, neodvisno in nepridobitno organizacijo civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava. Organizacija mora biti ustanovljena in mora delovati po načelu svobodne odločitve. Delovati mora tudi po načelu nepridobitnosti, kar pomeni, da presežkov prihodkov nad odhodki in premoženja ne deli med člane ali upravi, temveč jih uporablja za doseganje v ustanovnem ali temeljnem aktu določenih ciljev. Biti mora neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..