ŠEST LET PROJEKTA MINVOS: STARI POSTANEMO, KO SE NEHAMO UČITI

Kljub temu, da se z neformalnim izobraževanjem srečujemo pogosto, nam »neformalno« še vedno tuje odzvanja v ušesih. Če hočemo slediti učeči se družbi in zahtevam spreminjajočih se potreb trga dela, se moramo ves čas izobraževati – stari postanemo, ko tega nismo več pripravljeni početi. Učenje nas ohranja mlade in povezane s svetom, v katerem živimo.

Za promocijo, beleženje in razvoj neformalnega izobraževanja v Sloveniji skrbi mreža nevladnih organizacij MINVOS (Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij Slovenije), katere namen je povezati in krepiti nevladni sektor na področju izobraževanja in usposabljanja. Trenutno mreža, ki je vodena s strani organizacije EIC Univerzum Minerva Maribor, regijsko pa povezavo koordinirata Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS) in zavod Nefiks, inštitut za beleženje neformalno pridobljenega znanja iz Ljubljane, združuje 203 nevladne organizacije (NVO), ki po vsej Sloveniji delujejo na področju neformalnega izobraževanja.

 Kratek pregled dosedanjih uspehov mreže:

  • 386 udeležencev na 40 strokovnih usposabljanjih;
  • 4 analize, 8 novih storitev, 8 zagovorniških akcij;
  • 8 predlogov sprememb predpisov in razvojnih dokumentov;
  • 952 mentorskih ur nevladanim organizacijam;
  • p
  • 35 certificiranih programov MiQ;
  • 54 mrežnih dogodkov.

Članice mreže MINVOS so zavodi in društva, ter druge nevladne organizacije, ki svojim članom in uporabnikom omogočajo različne oblike brezplačnega neformalnega izobraževanja - mnoge so v času delovanja mreže MINVOS od leta 2009 pridobile tudi certifikat kakovosti MiQ. Tako so NVO obvezane izobraževanja izvajati kakovostno, kar prinaša ugled in zaupanje naših uporabnikov. Mreža MINVOS vsako leto skrbi tudi za vidnost in prepoznavnost neformalnega učenja v širši družbi, zato zaslužnim organizacijam podeljuje naziv »Ambasador znanja« ter izvaja akcijo »Noč – moč neformalnega«, v okviru katere nevladnim organizacijam daje možnost, da v lokalnem okolju na večernih projekcijah na javnih mestih predstavijo svoje delo in dosežke.

Skozi programe članic mreže MINVOS se uporabniki učijo praktičnih veščin, kot so ročne spretnosti, razvijajo jezikovne sposobnosti, se učijo računalniških programov, nekatere organizacije pa so tako usposobljene, verificirane, da posameznika pripeljejo do nacionalnih poklicnih kvalifikacij – sistema, ki neformalno pridobljene kompetence pripelje do formalnega priznanja in poklicnega naziva. Poslanstvo mreži MINVOS nalaga hitro odzivanje na aktualno zakonodajo ter skozi aktivnosti, ki jih pripravlja tudi skupaj z drugimi nevladniškimi mrežami. Z akcijo »NVO, brez nas ne bo šlo!« krepi civilni dialog, odločevalcem »nastavlja ogledalo« uspešnosti in opozarja na ovire, ki preprečujejo razvoj področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja.

Mreža MINVOS še naprej vabi k sodelovanju nevladne organizacije, posameznike pa, da se priključite delovanju katere od članic in tako poskrbite, da dolgo ostanete mladi in aktivni.

Koordinator mreže MINVOS mag. Peter Cokan (EIC Univerzum Minerva)

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..