Ustanovljen je Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije

Nacionalno konferenco o strategiji razvoja vsebinskih mrež nevladnih organizacij je v sredo, 10.6.2015, organiziral KONZORCIJ VSEBINSKIH MREŽ NEVLADNIH ORGANIZACIJ (NVO) z namenom, da se pokažejo potenciali nevladnih organizacij in se opredeli vloga vsebinskih mrež v prihodnje. Konferenca je potekala v pomenljivem času, ko se izteka financiranje mrež (država pa za financiranje mrež (še) ni zagotovila sredstev) in se pišeta nacionalna strategija za razvoj prostovoljstva ter Zakon o nevladnih organizacijah.

Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je v video nagovoru izrazil prepričanje, da lahko NVO sektor prevzame pomembnejšo vlogo, saj mnoge naloge lahko izvaja učinkoviteje kot javni sektor. Da tudi vlada načelno podpira krepitev NVO je potrdil državni sekretar Tadej Slapnik, ki je prepričan, da je kakovostna civilna družba pomemben tretji steber družbe. Pomen NVO prepoznava tudi vodja parlamentarnega odbora za notranjo politiko, javno upravo in lokalno samoupravo mag. Lilijana Kozlovič. Podobno kot minister za javno upravo pričakuje, da bodo ovire, ki se najpogosteje kažejo v finančnih sredstvih uspešno premoščene.

Predstavniki najrazličnejših organizacij so z delom v skupinah prišli do naslednjih zaključkov:

- Pomembna je krepitev neodvisne in avtonomne civilne družbe na vsebinskih področjih.

- Vsebinske mreže so združene iz organizacij, ki delajo na terenu, se mrežijo v Sloveniji in s tujino in so sestavljene iz strokovnjakov na posameznih vsebinskih področjih.

- Vsebinske mreže lažje odgovarjajo na potrebe v širšem družbenem okolju.

- Pomembno je, da se na tak način uveljavijo tudi v odnosu z državo oz. odločevalci pri oblikovanju politik.

Dvanajst vsebinskih mrež je slavnostno podpisalo ustanovni akt Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije. Povezovali se se s ciljem pospeševanja zagovorništva in civilnega dialoga, zagotavljanja servisne podpore nevladnim organizacijam, krepitve vloge vsebinskih mrež, krepitve lastnih kapacitet vsebinskih mrež ter povezovanja z mediji, gospodarstvom in širšo javnostjo, vplivanja na stališča javne uprave ter gospodarstva in motiviranja nevladnih organizacij za sodelovanje.

Podpisnice ustanovnega akta: Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov, Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo, Mreža za prostor – za prostore sodelovanja, Mreža MINVOS – Center za razvoj izobraževalnih nevladnih (katere konzorcijski partner je tudiPrimorsko svetovalno središče, Koper), Vključen.si – Mreža za socialno vključenost, Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, NVO varujejo naše zdravje, Slovenska mreža za izobraževanja starejših in medgeneracijsko sodelovanje, S Slogom do učinkovitega mednarodnega razvojnega sodelovanja, Mreženje in krepitev nevladnih organizacije socialnega mladinskega dela, Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti, Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25×25.

Videoposnetek celotne konference si lahko ogledate TUKAJ.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..